Vikingatiden räknas från cirka år 800 till 1050 då många från Norden resten ut för att utforska övriga världen. Dessa kallades för vikingar. De allra flesta av dessa var fredliga och duktiga köpmän, som grundade samhälle och byggde upp handelsstationer. Det fanns några fåtal vikingar som skövlade och anföll städer och byar runt kusterna i Europa. Under deras skövlingståg brändes husen ner, oskyldiga byinvånare blev dödade eller bortrövade.

De vikingar som handlade med bland annat med pälsar, vax och honung, har kommit i skymundan eftersom de vikingar som begick dessa hemska handlingar har fått all uppmärksamhet. Detta med tanken på att vikingar var inte mer brutala än andra folkslag i Europa som också krigade och skövlade.

Vad vet man om vikingar?

Med tanke på att det är flera hundratals år som vikingarna seglade runt i världen och var köpmän, så vet inte arkeologerna och andra experter så mycket. Detta med tanke på att det endast finns fåtal lämningar sedan den tiden. Visserligen har man funnit gamla boplatser och gravar, samt runstenar som berättar mycket om hur vikingarna hade det i sitt vardagliga liv. Så det har ändå lyckat ta reda på hur det var på vikingatiden. Man har funnit spår av vikingar, inte bara i Sverige och övriga Norden, utan också i Mellanöstern och Nordamerika.

Vikingarna och deras tro

Vikingarna trodde på Asagudarna och Asatron, vilket omfattar flera gudar. I mytologin om asarna finns det några gudar som hade lite mer status än de övriga. Dessa var Oden som var överhuvudet bland asarna, Tor som var åskguden, Freja som var kärlekens gudinna och Loke. Det var inte bara vikingar som trodde på dessa gudar utan det var i största allmänhet bland folket under vikingatiden. Asatron försvann alltmer vart efter som kristendomen spreds. Fast numera har Asatron fått renässans då vissa människor i Skandinavien har börjat tillbe Asagudarna igen.

Sköldmöer – Vad är det?

Det var faktiskt inte enbart män som krigade bland vikingarna utan det fanns också kvinnor som följde med på äventyren och dessa kallades för sköldmöer. Denna upptäckt är relativt ny, då man trodde tidigare att det endast var män som begav sig ut för att kriga och erövra. Kvinnorna bland vikingarna hade betydligt mer och säga till om, jämfört med kvinnorna i övriga världen under den tiden. Vikingakvinnorna kunde begära skilsmässa från sina män och de kunde även ha sex innan de var gifta.

De kallade inte vikingar

Folkslaget som senare har kallats för vikingar, kallade inte sig själva för vikingar. Namnet kommer från fornnordiska och har betydelsen plundrare eller pirat. De använde i och för sig att det skulle bege sig ut och gå viking. Själva ansåg de sig vara köpmän och bönder. 

Runskrift

Det finns inte så mycket skrifter från vikingatiden då de bara använde sig av runskrift. Runt om i Skandinavien har runstenar hittats och på dessa går det läsa om viktiga personer och händelser, samt sagor och berättelser.

Vikingatidens skepp

Under vikingatiden fanns det två typer av skepp som gjorde att de kunde segla till länder som låg fjärran och det skulle även vara enkelt att ta sig upp och ner längs fjordar, kustvatten och floder. Därför hade de två typer av skepp – krigs- och handelsskepp. Bland alla arkeologiska fynden är det bara några fåtal skepp som har hittats hela.