En båt idag kanske ses som ett trevligt sätt att spendera en utflykt, eller kanske som ett billigare alternativ till att flyga. Men en gång i tiden var båten det snabbaste färdsättet, och avgörande för att kunna ta sig från de olika kontinenterna. De var nyckeln till handel, rikedom och framgång för många länder. Men det började med några enkla vasstrån.

De första farkosterna

Den allra första farkosten på vatten tros av vissa källor ha varit ihopbundna vasstrån, så att de bildade en sorts flotte. När människan sedan lärde sig att använda verktyg, som yxan och elden, tror forskare att de började tillverka stockbåtar, det vill då säga urholkade stockar som blev en form av tidig kanot. Nästa steg i utvecklingen, blev när man började använda sig av djurhudar för att sy ett segel till båten, vilket gjorde att man kunde ta sig fram mycket snabbare och lättare, vilket i sin tur ledde till att mer mark kunde upptäckas. Vissa forskare tror att genom sådana här båtar kunde människogrupper ta sig till Australien sjövägen och bosätta sig där redan för 45 000 år sedan.

Egypten och Medelhavet

I Egypten har man funnit bilder som troligen avbildar olika farkoster på vatten. Dessa dateras till ungefär 3200 f.kr. Deras segel tros ha varit tillverkade av papyrosävenger, men varje båt var även utrustad med åror när vinden inte blåste till ens fördel. Man tror även att själva båten var tillverkad av trä, troligtvis cederträ som kom från Libanon. En båt som har hittats, som många anser vara den äldsta bevarade båten, låg i farao Cheops gravkammare, och tros vara skapad omkring 2650 f.kr. Skälet till att den är så pass välbevarad, är för att den troligtvis aldrig sjösattes, utan byggdes endast för att följa faraon i graven.

I Kreta har man funnit bilder av båtar som daterats till ungefär 2000 f.kr. Forskare tror att den grekiska ön var en stor sjömakt i Medelhavet, med sjöfartsfolket fenikerna. Forskare vet mycket lite om fenikernas fartyg, men det sägs att farao Necho II använde sig av deras skepp när han skickade båtar från Röda havet, för att åka till Afrika och tillbaka.

Nordeuropa och vikingarna

I den norra delen av Europa har även sjöfarten funnits under en längre tid. Detta bevisas av en båt som hittas, som daterats tillbaka till 1500 f.kr. Den rymde ungefär 4-6 människor, och båten drevs med paddlar. Hällristningar visar även att stockbåtar och andra skepp har funnits i nordeuropa sedan bronsåldern. Vikingarnas skepp blev en nyckel i deras jakt på nya marker och förmögenheter. De, tillsammans med kineserna, var framstående inom skeppsbyggarkonsten. Vikingarna använde sig av en metod som kallas för klink när de byggde sina skepp, vilket gjorde att båten blev lättare. Båten hade även ett segel och rum för åror.Efter detta växte sjöfarten och blev allt närmare det vi assiconerar äldre båtar som. Stora, kraftiga skepp, med mäktiga mastar och sidor fyllda med kanoner. Träskeppet fortsatte att vara dominerande ända in till industrialiseringen, då båtar i metall började tillverkas, som drevs utav kol. Det har lett oss till den sjöfart vi har idag, med motordrivna farkoster i alla former och färger. Men allt började, med några vasstrån.

Nordeuropa och vikingarna