Ordet Pride kommer såklart från engelskans ord för stolthet. I början pratade man om gaypride just för att människor skulle veta att de skulle vara stolta över sin sexuella läggning. Idag firas Pride över hela världen och det finns goda möjligheter för HBTQ personer att leva fullt normala liv utan trakasserier och hån.

Vändning för HBTQ-rörelsen

När man pratar om Pride är det oftast Pridefestivalen som är det första som kommer att tänkas på. Den firas på flera platser i världen en gång om året. Festivalen firas för att minnas det upplopp som skedde i New York 1969. Upploppet skedde på och kring Stonewall Inn där ägarna och dess gäster kontinuerligt blivit trakasserade av korrupta poliser. Till slut sammanslöt de homosexuella i New York och skapade ett uppror som slog till med kraft genom upploppen vid Stonewall Inn. Just detta upplopp ses som ett slags vändpunkt för gayrörelsen och dess kamp för sina rättigheter. Det tog ett tag innan Pridefestivalen kom till efter detta men att just detta var starten på det hela råder inga tvivel om. Redan två år efter Stonewall arrangerades det första paradliknande evenemanget i Sverige och sen dess har allt fortsatt. Det började med att det anordnades vad som kallades Frigörelseveckan som man sedan döpte om till Homoveckan på 80-talet. Pridefestivalen genomförs nu varje år i flera städer runt om i världen. Några exempel på parader som växt sig stora är San Fransisco, Sydney, Burma och Vietnam. I Europa finns samlingsnamnet Europride där organisationen väljer vilken eller vilka städer som får anordna festivalen.

HBTQ och Pride

Pridefestivalen var till en början enbart till för de som räknade sig som HBTQ-personer vilket innebär homosexuella, queer, bisesxuella, transsexuella eller helt enkelt icke heterosexuella personer. Som symbol för den homosexuella solidariteten skapade Gilbert Baker regnbågsflaggan som 1978 hade åtta färger men numera har sex färger och används i olika sammanhang som berör olikheter. De flesta som hör ordet Pride tänker först och främst på Prideparaden som hålls under festivalen där det på senare år har blivit mycket populärt för kända personer att delta för att visa sitt stöd för rörelsen. Många politiska ledare går med i paraden för att få sympatier från deltagarna och även från de som ser dem i paraden. Särskilt under valår är detta ett vanligt fenomen. Det är redan bestämt var Europride kommer hållas de närmaste åren. 2019 hålls festivalen i Österrike och Wien, 2020 är Grekland värd och festivalen hålls i Thessaloniki. Året efter kommer festivalen till Danmark med Köpenhamn som värd. 2018 hade Sverige nöjet att få anordna festivalen och var då de första att arrangera i två städer, både Göteborg och Stockholm. Festivalen gick under namnet ”Two Cities, One Festival – for a United Europe”. Det har gjorts försök till att anordna Pridefestival även i Mellanöstern. Det första försöket gjordes i Beirut 2017 men den fick ställas in efter hot från polis och islamister. I Tel Aviv har man lyckats hålla parad och den har blivit otroligt populär så den lär återkomma.

Att se på eller delta i en Prideparad eller bara vara på festivalen ger en enorm samhörighetskänsla. Det är unikt och otroligt härligt med den öppna atmosfären att alla är lika mycket värda!