I Östersjön och i Sverige har vi tur som har sött och bräckt vatten vilket innebär att vi har tusentals skeppsvrak begravda i våra vatten och många av dem fortfarande i helt fantastiskt skick. Anledningen är att skeppsmasken som endast trivs i varma och i salta hav helt enkelt inte existerar i våra vatten och de vraken som därmed finns runt om landet är därför helt unika då skeppsmasken helt enkelt äter trä. Många av vraken vi kan hitta i Sverige bär på fantastiska historier om resor och berättelser ifrån andra sidan jorden medan andra inte ens kom ut ur den lokala hamnen innan katastrofen var ett faktum. Skeppet Vasa är en av dom, skeppet är inte bara känt för oss svenskar utan är också ett världsunikt arv som faktiskt fortfarande lockar tusentals besökare varje år. Att dyka efter skeppsvrak är såklart ett unikt tillfälle och det finns många dyksällskap som specialiserar sig och även dyker tillsammans efter vrak.

Skeppet kronan

Den mänskliga faktorn sägs ligga bakom förlisningen av regalskeppet Kronan sommaren 1676 strax utanför sydöstra Öland. Förlisningen är än idag en av de allra största fartygskatastroferna i den svenska historien och endast ett fyrtiotal överlevde styrkan på över 850 personer. Vädret var hårt och vindarna starka när skeppet kantrade och exploderade för att tillslut sjunka vid en drabbning mellan den svenska flottan och den dansk-holländska. Mellan åren 1679 och 1686 lyckas man bärga ungefärliga sextio av skeppets kanoner och 1980 finner man regalskeppet på 26 meters djup, än idag kan man finna kanoner och diverse skeppstimmer utspritt på havsbotten.

Foteviks Skeppet

Redan på 1960 talet upptäcktes en 900 årig försvarsspärr i Foteviken som ligger beläget norr om Skanör och Falsterbo. Flera år senare, rättare sagt 1981 dyker danska marinbiologer i området och finner inte bara ett skepp, utan fem. Tillsammans med svenska marinbiologer grävdes fynden ut och bärgades. Två var krigsskepp medan de andra var mindre handelsskepp daterade till omkring mitten av 1100 talet. Foteviksskeppet finns idag konserverat och till allmän beskådning på Malmö museum.

S/S Nedjan

S/S Nedjans öde var ett mysterium under hela 42 år då hon helt plötsligt försvann i en storm i januari 1954. Fartyget som lämnade Norrsundets hamn utanför Gävle lämnade mitt i stormen men kom aldrig fram till sin destination. Under hela eftermiddagen och hela kvällen hålls kontakt med rederiets kamrer och tillslut skickas en livräddningsbåt ut, dock kom båten aldrig fram i det dåliga vädret och blir tvungen att vända hem. Vid midnatt bryts kontakten och Nedjan befaras sjunka.

S/S Nedjan
S/S Nedjan

3 personer hittas dagen efter döda, men skeppet gick inte att finna. År 1983 startar man ett seriöst letande efter skeppet som inte återfinns förens 13 år senare, 1996. Skeppet är i det närmaste helt intakt och ligger på 32 meters djup. Totalt omkom alla i besättningen vilket tros vara omkring 17 personer. Det ligger tusentals skepp fortfarande outforskade och det är ingen tvekan om att många av dem också kan erbjuda fantastiska historier men det kan bara tiden utvisa.